PREKIŲ KATEGORIJOS
PREKIŲ KATEGORIJOS

Fizinė parduotuvė
+370 381 51815, mazmena@jarosprekyba.lt

Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB "Jaros prekyba''  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje. El. parduotuvėje egzistuoja du vartotojų tipai - didmenos (toliau - Didmenos pirkėjas) ir mažmenos (toliau - Mažmenos pirkėjas).

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB ''Jaros prekyba'' el. parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.5. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjams, turintiems Didmenos Pirkėjo statusą, taikomos
3.6. Jeigu Pirkėjui nepatinka prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija  prekes grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.
3.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.5. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
4.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
4.7.Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.
4.8.Nutraukus sutartį per 7 dienas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 7 dienas.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes Mažmenos pirkėjams per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes pristato Kurjerių tarnyba. Prekės Didmenos pirkėjams pristatomos atskiru susitarimu.
5.2. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente ( važtaraštyje ). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą ( važtaraštį ) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.
5.3. Prekių pristatymo kaina, pasirinkus pristatymą per Kurjerį, priklauso nuo siuntos svorio.

Siuntos svoris, kg Kaina, EUR
iki 2 kg
3.33
2 -5 kg
3.81
5-10 kg
5.24
10-20 kg 8.08
20-35 kg 10.47
35-50 kg 12.36
50-75 kg 14.26
75-100 kg 17.82
100-200 kg 20.45
200-300 kg 30.44
300-400 kg 40.42
400-500 kg 50.89

6. Prekių grąžinimas

6.1. Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
6.2. Prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos UAB ''Jaros prekyba'' parduotuvėje, esančioje Vilties g. 4 B, LT-29107 Anykščiai. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.
6.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.
6.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
6.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytoja UAB „Jaros prekyba", įmonės kodas 154304552 , UAB „Jaros prekyba“ elektroninėje parduotuvėje (toliau - „Jaros prekyba") tvarko Pirkėjų asmens duomenis.

2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Bendrosios Jaros prekyba elektroninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Jaros prekyba vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Bendrųjų Jaros prekybos elektroninės prekybos taisyklių;

3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

3.3.3. Jaros prekyba  įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Jaros prekyba  arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

4. Jaros prekyba gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

4.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

4.2. išrašyti finansinius dokumentus;

4.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

4.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

5. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

6. Tvarkydama ir saugodama Pirkėjo asmens duomenis Jaros prekyba įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7. Jaros prekyba gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. Jaros prekyba  pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

8.1. tik šio dokumento 4.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

8.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

9. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

10. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

11. Jaros prekyba, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@jarosprekyba.lt arba paštu Vilties g. 4B, 29107 Anykščiai).

 

VI. Slapukų naudojimas

12. Jaros prekyba naudoja slapukus (angl. cookies), siekdama pagerinti klientų, besilankančių įmonės internetinėje svetainėje naršymo kokybę. Slapukai – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame naršymo įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti sklandų svetainės veikimą, galimybę klientams patogiau naršyti, bei Jaros prekybai daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, bei teikiamas paslaugas.

13. Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

14. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą naršymo įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

VII. Taisyklių keitimas

15. Jaros prekyba turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama el. parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.

16. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.

17. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@jarosprekyba.lt arba paštu Vilties g. 4B, 29107 Anykščiai) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

18. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

3.33